Διοικητικό Συμβούλιο

Σεραφείμ Πέτρου

Πρόεδρος


Βασιλική Μπετχαβά

Γενική Γραμματέας


Πάνος Χατζάκης

Α΄ Αντιπρόεδρος


Πάνος Σίμος

Β΄ Αντιπρόεδρος


Μαρία Μιχοπούλου

Μέλος


Μαρίνα Τσιπτσή

Ταμίας


Σπύρος Ρολάκης

Μέλος


Βαγγέλης Αγγέλης

Μέλος


Δέσποινα Ινιωτάκη

Μέλος