Διοικητικό Συμβούλιο

Σεραφείμ Πέτρου

Πρόεδρος


Παναγιώτης Χατζάκης

Γενικός Γραμματέας


Γιώργος Χατζηδάκης

Α΄ Αντιπρόεδρος


Δημήτρης Ξενιώτης

Β΄ Αντιπρόεδρος


Αντώνιος Ελευθεριάδης

Ειδικός Γραμματέας


Δημήτρης Γραφάκος

Ταμίας


Σπύρος Ρολάκης

Μέλος


Άγγελος Σωτηρόπουλος

Μέλος


Ηλίας Λαρχανίδης

Μέλος