ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
AIR TRAFFIC CONTROLLERS’ ASSOCIATION OF GREECE
Member of the International Federation of air Traffic Controllers’ Associations – IFATCA
Member of Air Traffic Controllers European Union Coordination – ATCEUC

ΤΘ 73 880, 16710 ΕΛΛΗΝΙΚΟ / PO BOX 73 880, 16710 HELLINIKO
Tel.: +30 210 9972787 +30 210 9972779 Fax: +30 210 9644734
e-mail: eeeke@ymail.com website: www.eeeke.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ελληνικό, 27 Οκτωβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 20

Προς:

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΕΚΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Διενέργεια αρχαιρεσιών την 15η Νοεμβρίου 2017

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών της ΕΕΕΚΕ την 25η Οκτωβρίου 2017 και αποτελείται από τους:

Χριστοδούλου Ελευθερία (Αντιπρόεδρος), Πατρώνη Ειρήνη (Γραμματέας), Μ. Μαγκωνάκη (Μέλος), Ξενάκης Θεόδωρος (πρώτο Αναπληρωματικό Μέλος), Ε. Τζαλακώστα (δεύτερο Αναπληρωματικό Μέλος), Ε. Τζελέπη (τρίτο Αναπληρωματικό μέλος) ανακοινώνει τα εξής:

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Διενέργεια αρχαιρεσιών την 15η Νοεμβρίου 2017