ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
AIR TRAFFIC CONTROLLERS’ ASSOCIATION OF GREECE
Member of the International Federation of air Traffic Controllers’ Associations – IFATCA
Member of Air Traffic Controllers European Union Coordination – ATCEUC

ΤΘ 73 880, 16710 ΕΛΛΗΝΙΚΟ / PO BOX 73 880, 16710 HELLINIKO
Tel.: +30 210 9972787 +30 210 9972779 Fax: +30 210 9644734
e-mail: eeeke@ymail.com website: www.eeeke.gr

Ελληνικό, 3 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση υποψηφίων

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τον πίνακα των υποψηφίων για τις εκλογές της 15ης Νοεμβρίου 2017 όπως κάτωθι:

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ανακοίνωση υποψηφίων